Släktforskning

Här finner du några källor att söka i, till exempel kyrkoböcker, domböcker från några av Inlands socknar, men även lite annat såsom mantalslängder, Lotsar, boställen, släktkrönikor mm. Vi jobbar vidare med att komplettera materialet.
Vi tar gärna emot material. Kanske du har någon släktbeskrivning från bygden, domboksutdrag eller annat som kan vara av allmänintresse.
Vad det gäller kyrkoböcker och andra avskrifter så kan vi inte garantera att allt är 100% rätt. Det kan finnas feltolkningar och felskrivningar och ser du något som verkar fel så är vi tacksamma om du påpekar det för oss!

 

Du får självklart använda materialet för din forskning, men kom ihåg att ange källan ordentligt, i synnerhet om du sprider ditt material, och att källan är ett dokument på denna hemsida.


I dag har vi fantastiska möjligheter att forska på nätet bland annat i Arkiv Digital och Riksarkivet.

Kyrkoböcker                        


Kyrkoböckerna i vårt område är ojämnt bevarade, mycket har brunnit upp. Kungälvs och Ytterbys kyrkoarkiv brann 1796, men böckerna för 1696-1730 finns kvar. Sedan är det en lucka 1730-1796. För Torsbys, Harestads och Lyckes del brann kyrkoarkivet 1760, och inga äldre böcker finns kvar. Karebys och Romelandas arkiv brann 1815, och i princip inga äldre böcker finns kvar. Marstrands kyrkoböcker är bevarade från 1685. På Marstrand fanns även Karlstens slottsförsamling.
Solbergas, Håltas och Jörlandas kyrkoarkiv är å andra sidan bevarat från 1659. Dock finns det luckor i Håltas böcker 1685-1727 och 1733-1744. För Spekeröd och Norum är böckerna bevarade från 1690, medan Ödsmåls och Ucklums böcker är bevarade från 1714.
Inlands släktforskare har samtliga kyrkoböcker för dessa socknar avfotograferade på CD från Arkiv Digital.Registren är gjorda i Excel för maximal sökbarhet.

Kort instruktion om hur man använder de Autofilter som finns inlagda i kyrkoboksavskrifterna. Autofilter i Excel:»

 
Harestad, Kenneth Bengtsson

Harestad vigda 1761-1897

Lycke, Kenneth Bengtsson

Lycke vigda 1760-1897

Marstrand, Wilhelm och Henny Ängermark

Marstrand Födda 1685-1730

Marstrand Vigda 1685-1730

Marstrand döda 1685-1730

Norum, Wilhelm och Henny Ängermark

Norum döda 1690-1840

Torsby, Kenneth Bengtsson

Torsby Vigda 1760-1897

Solberga, Jörlanda och Hålta, Kenneth Bengtsson

Förlovning o Vigselbok 1659-1715 »  (pdf 692kb)


Domböcker

Dom 1645. (pdf 840 kb) Avskrift: Willhelm Ängermark

Dombok 1666-1680, Kungälvs Rådusrätt (pdf 630 kb) Lisbet Ahlzén-Grahn

Utdrag - Apleröd 1700-1742 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Byn 1712-1714 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Gamleberg 1738 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Jordhammar 1720-1762 (pdf )Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Krontofta 1695-1745 (pdf )Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Käderöd 1664-1748 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Lillehammar 1673-1786 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Starrkärr 1664-1740 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Ucklum 1604 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Viddesgärde 1693-1752 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Dokument om Viddesgärde (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Åregren (pdf) Avskrift Lennart Olsson


Beskattning

Både den norska och svenska kronan led av kronisk penningbrist och försökte därför att komma på så många sätt som möjligt att få ut skatt. Detta var till stort besvär för våra förfäder, men till stor glädje för oss, då detta resulterade i en stor mängd dokument. Här finns skattemantal, avkortningslängder över personer som inte längre kan betala skatt och diverse specialskattelängder.Registren är gjorda i Excel för maximal sökbarhet.

Mantalslängd Romelanda 1730-1736, Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Inlands Södra Härad 1752-1753, Kenneth Bengtsson


Ur GBG o Bohusläns länsräkenskaper: Tiondelängd 1673, Inlands Södra härad, Sven Nyblom
Sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Geografi, om vår bygd och bebyggelse

Inlands Nordre härad ur Bohusläns historia och beskrifning , Axel Emanuel Holmberg

Älgön 1700-1950 - PLANSCH, Michael Samuelsson


Militärer och Sjöfolk

I Inland fanns det två grupper av militärer. Dels dragoner vid Bohusläns regementes Södre och Nordre kompanier, dels båtsmän vid Bohusläns 2:a båtsmanskompani. Amiralitetet hade även flera lotsstationer i området. Dessutom gick många Inlandsbor till sjöss eller hade egna skutor. Under denna rubrik kommer vi att samla material som berör allt detta.


Lotsar i södra Bohuslän 1763, Avskrift: Hans Lidhall


Äldre mått/vikter/myntsystem

Äldre mått och vikter, Anders Ryberg

Myntsystem på Inland från 1500 till i dag, Anders Ryberg

Svenska mynt under olika kungar, Stig Rutgersson