Hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter

Inlands Släktforskare hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens krav from 25 maj 2018 (GDPR).

För att kunna skicka ut vår tidning behöver vi hantera uppgifter om våra medlemmar, men även för information via brev eller e-post. I vårt medlemsregistret lagrar vi uppgifter för att hantera relationen med dig som medlem. Följande uppgifter sparas i registret: Medlems-id, namn, postadress, betald avgift, och om du lämnat hemtelefon, mobiltelefon och e-postadress. När du lämnar föreningen tar vi bort ditt namn, vill du åter bli medlem får du anmäla på nytt.

Vilka har tillgång till mina uppgifter: Ordförande, kassör samt redaktör.

Om vi har kurs genom vuxenskolan lämnar vi deltagarlista med namn och adress, så hanterar de uppgifterna, efter godkännande av dig.

Hur kan jag kontrollera mina uppgifter? Ta kontakt med ordföranden i Inlands släktforskare, v g se kontaktsidan. Ändrad adress eller felaktiga uppgifter anmäler du till ordförande, som ovan. Samtycke utgår vi från att du i och med betalning av medlemsavgiften har godkänt lagring avuppgifter enligt ovan.