Kyrkoböcker - avskrifter

 

Kyrkoböckerna i vårt område är ojämnt bevarade, mycket har brunnit upp. Kungälvs och Ytterbys kyrkoarkiv brann 1796, men böckerna för 1696-1730 finns kvar. Sedan är det en lucka 1730-1796. För Torsbys, Harestads och Lyckes del brann kyrkoarkivet 1760, och inga äldre böcker finns kvar. Karebys och Romelandas arkiv brann 1815, och i princip inga äldre böcker finns kvar. Marstrands kyrkoböcker är bevarade från 1685. På Marstrand fanns även Karlstens slottsförsamling.
Solbergas, Håltas och Jörlandas kyrkoarkiv är å andra sidan bevarat från 1659. Dock finns det luckor i Håltas böcker 1685-1727 och 1733-1744. För Spekeröd och Norum är böckerna bevarade från 1690, medan Ödsmåls och Ucklums böcker är bevarade från 1714.
Inlands släktforskare har samtliga kyrkoböcker för dessa socknar avfotograferade på CD från Arkiv Digital.
Registren är gjorda i Excel för maximal sökbarhet.

 

Autofilter i Excel:»

Kort instruktion om hur man använder de Autofilter som finns inlagda i kyrkoboksavskrifterna.

 
Harestad
Harestad vigda 1761-1897 Kenneth Bengtsson
Lycke
Lycke vigda 1760-1897 Kenneth Bengtsson
Marstrand
Marstrand Födda 1685-1730 Wilhelm och Henny Ängermark
Marstrand Vigda 1685-1730 Wilhelm och Henny Ängermark
Marstrand döda 1685-1730 Wilhelm och Henny Ängermark
Norum
Norum döda 1690-1840 Wilhelm och Henny Ängermark
Torsby
Torsby Vigda 1760-1897 Kenneth Bengtsson
Solberga, Jörlanda och Hålta

Förlovning o Vigselbok 1659-1715 »  (pdf 692kb)

Kenneth Bengtsson

 

 

 

 

 

 

Kyrkoböcker »

 

Domböcker »

 

Beskattning »

 

Geografi »

 

Släktkrönikor »

 

Övrigt »