Föreningsinfo

(e-post - klicka på namn)

 

Föreningens adress

Inlands Släktforskare
c/o Anette Tuores
Marieberg 290
442 49 Kungälv
 

Bankgiro

Observera att vi har bytt bank och har ett nytt bankgironummer: 5419-5805
 

Swish

123 010 07 43
 

Sockenkontakter

Kungälv och Ytterby Roger Björkstam » Tel. 0705-223125
Romelanda Anette Tuores »
Kareby Kjell Persson Tel. 0703-787211
Torsby och Harestad Leif Magnusson » Tel. 0709 121758
Solberga Monica Andersson » Tel. 0304-41318
Hålta Maths Haraldsson » Tel. 0722-391084
Jörlanda Margareta Johnsson » Tel. 0303-222703
Lycke Rut Karlsson » Tel. 0303-225237
Marstrand Lisbeth Andersson » Tel. 0303-14188
Spekeröd Sune Hermansson Tel. 0766-717654
Ucklum Ingegärd Edvardsson Mail= Ingegärd Edvardsson »
Ödsmål och Norum Maj Eriksson » Tel. 0303-777562


DNA-kontakt

Barbro Parment Tel: 0708-780797


Kontaktperson - "Lagårn"

Lisbeth Andersson »Tel. 0303-14188


Kontaktperson - Fregatten

Maj Eriksson »Tel. 0303-777562


Kontaktperson - Mimers Hus

Vakant


Valberedning
Margit Olsson (Sammankallande) Tel: 0304-43349
Ingela Olsson Tel: 0707-691384
Roy Andersson


Medlemskap

Vill du bli medlem i Inlands Släktforskarförening för att:
  • Söka efter dina rötter.
  • Veta mer om släktforskning.
  • Få tips om källor och metoder som hjälper dig i din släktforskning.
  • Se exempel på hur du kan ordna dina forskningsresultat, t.ex. med hjälp av din dator och olika dataprogram.
  • Få kontakt med andra släktforskare med samma forskningsområde.
  • Få del av andras kunskaper och erfarenheter i släktforskning.
  • Som medlem får du också medlemsbladet ”INLANDET” »
 
Medlemskap är öppet för alla, oavsett bostadsort, som önskar verka för föreningens målsättning.

Medlemsavgiften är 150:-/år. Familj 200:-/år och ungdomar upp till 18 år 50:-/år.

Vill Du gå med i föreningen!
Betala in medlemsavgiften på bankgiro 5419-5805
Ange "ny medlem". Glöm ej att fylla i namn och adress !
Vi vill gärna även ha din mail-adress och tel-nummer.

Vid korrespondens med föreningen ange alltid medlemsnummer!


Våra stadgar >>Om GDPR >>
 

Lite om upphovsrätt och spridning


Allt material på Inlands släktforskares hemsida är upphovsrättsskyddat. Du får självklart använda det för din forskning, men kom ihåg att ange källan ordentligt, i synnerhet om du sprider ditt material, och att källan är ett dokument på denna hemsida. (Självklart är det lämpligt att även ange vilket originaldokumentet är om du använder en avskrift.)
Det är däremot absolut förbjudet att utan tillstånd från dokumentets upphovsman, lägga ut material som förekommer här på andra hemsidor. Det går utmärkt att citera kortare stycken utan tillstånd, men inte att kopiera långa textsjok.
Detta borde vara självklart för alla, men vi har tyvärr märkt att så väl privatpersoner som föreningar inte respekterar detta i alla lägen.

 

Styrelsen


Anette Tuores
Ordförande


Kenneth Bengtsson
V. ordf.
Tel. 0703-100015

Roger Björkstam
Redaktör
Tel. 0705-223125

Barbro Siberg
Sekreterare
Tel. 0303-222671

Maj Eriksson
Ledamot
Tel. 0303-777562

Margareta Johnsson
Ledamot
Tel. 0303-222703

Leif Magnusson
Kassör
Tel. 0709 121758

Monica Andersson
Ersättare
Tel. 0304-41318

Vakant
Ersättare

Svante Carlsson
Adjungerad/Hemsidan
Tel. 0304-671161