Anders Eliasson och Albertina Andersdotter, arrendatorer på Komministerbostället Tolleröd, Solberga 1876-1915.Anders är enligt födelseboken född i Lid i Solberga 1841-03-06 och döpt 7 mars. Modern var 22 år. I senare kyrkoböcker är hans födelsedatum 1841-03-03. Föräldrarna var torparen Elias Andersson och Malena Ericsdotter.
Lars Bengtssons hustru på Masera bar honom till dopet och vittnen var Anders Ericsson i Tunge, Karl Pettersson, Britta And.dtr, Solberg och Inger Eriksdotter i Lid.

Albertina är enligt födelseboken född i Släbo 18461028 och döpt 30 oktober. Hennes föräldrar var backsittaren Anders Andersson och Olena Jönsdotter. Modern var 36 år.
Dopvittnen var Olof Olsson vid Släbo, Nils Andersson vid Halltorp, Anna Andersdotter i Släbo och Kjerstin Andersdotter vid Släbo. Det är inte antecknat vem som bar henne till dopet.

Dopvittnen är intressanta därför att de är närstående och släktingar. Man kan söka vidare på dem och ev. hitta fler släktingar.

Paret vigdes den 7 mars 1872 och vigselförrättare var V. Pastor C. Qviding.
Dessförinnan hade de förstås tagit ut lysning. Fästekvinnans fader förpantaren Anders Andersson var närvarande vid tillfället och samtyckte. Lysningen var i kyrkan den 11, 18 och 25 februari 1872. Anders och Albertina befanns hinderslösa. Alltså kunde de få gifta sig.
Anders står som dräng och hade varit på sju olika gårdar innan de gifte sig och Albertina var hemmadotter och hade varit piga på en gård före giftermålet.

Den 5 oktober 1872 tog de ett arrende i Hegille. En gård som var på ½ mtl.
Den 21 september 1876 flyttar de till Tolleröd och blir arrendatorer för Komministerbostället som också är en gård på ½ mtl. Deras första dräng här var en av sönerna i Hegille och han arbetade hos dem i ett år. Första pigan var från Vitsten och hon var hos dem i 4 år. Det ser ut som om de mellan 1880 och 1885 varit utan tjänstefolk men sedan alternerar dräng eller piga. På Tolleröd finns de med i husförhörslängder till 1910 och är troligen kvar till 1915 då Jakob och Hulda Nilsson övertar arrendet där. Sedan vet vi inte så mycket mer än att Albertina dör i Skäggstorp 19170420 och att Anders dör i Solberga Övg. 19231112.

Astrid och Stig Svensson Skålldal Kode.

 


Anders Eliasson och Albertina Andersdotter framför Komministerbostället Tolleröd som de arrenderade 1876-1915. Foto Axel Hansson