Två bilder från Stornäs på Stora Överön, Torsby socken

Den första är en bild av min farfarsfar och farfarsmor. De hette Karl och Lovisa Åberg och levde 1853-1937 resp 1852-1938. Karl var född och bodde hela sitt liv i stugan. Lovisa var född på Nötholmen. De fick sju barn i den lilla stugan om kök, rum och kammare, varav min farfar Oskar Åberg var nr 5 i skaran och var född 1886. När Oscar gifte sig med sin Selma bodde han kvar i den lilla stugan och tog dit sin hustru. Där bodde de tillsammans med Karl och Lovisa och deras tre första barn är födda där. Stugan övertogs på 1950-talet av min faster Astrid Åberg och ägs numera av ett barnbarnsbarnbarn till Karl och Lovisa, Catharina Hallström. Skickar också med en bild från 1950-talet där Oscar Åberg står med släkt framför stugan. På hans vänstra sida står dottern Astrid (min faster) och på högra sidan står hennes man Lasse Larsson, alltså de som då bebodde stugan. (Bilderna visar förresten lustigt nog exakt samma stugvägg i bakgrunden, bara i lite olika vinkel.)

Peter Åberg

  Tillbaka