Tillbaka


Hos Elam i Jordal 1913

Övre raden från vänster:
Flickan Anna (1908-1991) hos obek., Elam Johansson (1872-1956) med d Ellen (1910-1996), h Alma hs (1875-1942), Emeli Olsson (1878-) med Gustav (1912-1924), HansPetter Persson Valler (1871-1927) med d Hulda (1911-1926), Amanda hs (1877-1926) med d Anna 1910-1913), Ryktarns Maria, Leander hs Norrmannebo (1846-1925), Anna-Britta Andersd (1840-1916).

Nedre raden från vnster:
Mannen snett bakom, lite skymd är obekant, Albin Johansson (1876-), Karl Johansson (1889-), John, Agda (1908-), Arvid (1909-), Karin (1906-), Kalle (1906-1996), Gerda (1910-1922).

(Kalven som inte vill stå still har vi inga uppgifter om)

Bildbidrag: Anette Tuores