Tillbaka


Andreas Ericsson och Anna Kristina Johannesdotter i Flateby, Harestad och deras elva barn.

Collaget är troligen gjort i slutet av 1950-talet av ett barnbarnsbarn till Andreas och Anna Kristina för Flateby släktförening. Föreningen bildades 1954 och upphörde 2003.

Anna Kristina var född på gården Flateby Mellangård i Harestad. Andreas var född i Tronnum Sörgård i Torsby.
De gifte sig den 11 november 1831. Han var 25 år och hon var 19 år.
Vid tiden för giftermålet bodde också Anna Kristinas föräldrar Annika och Johannes i hemmet. Det gjorde också hennes farfar Sven Nilsson som var 92 år och två yngre bröder och en yngre syster till henne.

Anna Kristina och Andreas delvis köpte och delvis ärvde ¼ mantal Flateby Mellangård. De köpte också till 1/8 mantal Flateby Mellangård. Deras gård kallades i dagligt tal "Långänga". I Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän kan man läsa att Långängen är en hemmansdel under Flateby. De brukade även mark som de inte ägde själva.

De fick 13 barn varav 11 uppnådde vuxen ålder och kunde bilda familjer. Det äldsta barnet var 24 år när det yngsta föddes. Två pojkar dog i späd ålder. De fick 52 barnbarn.

Andreas och Anna-Kristina fick leva tillsammans i lite mer än 42 år. Andreas dog år 1874 och blev närmare 68 år.
Anna Kristina hade varit änka i 26 år när hon dog 88 år gammal år 1900. Om henne har sonen Olaus skrivit att hon var en gudfruktig, arbetsam, vacker och god kvinna som flera gånger avvärjde vår stränge faders vrede.

När man ser bilderna av sina förfäder så funderar man ibland på hur de hade det och hur de levde
Det får man ju aldrig veta men om man läser i t.ex. sockenstämmoprotokoll från den tiden så får man en uppfattning om vad som hände i trakten där de bodde. Sockenstämmorna hölls i kyrkan i samband med gudstjänsterna och församlingen kunde då höras om sin mening

Vid sockenstämman den 29 december 1839 valdes nya kyrkvärdar i Harestad. Då var vår Andreas Ericsson med och justerade protokollet och hans namnteckning syns här.


Astrid Svensson som är ättling till Emanuel.

Leila Hjerpe som är ättling till OlausAnna Kristina Johannesdotter och Andreas Ericsson

Emanuel f 1833 Harestad
Gerda f 1875 Torsby
Elof f 1911 Kungälv
Astrid f 1943 Solberga
Olaus f 1832 Harestad
Oscar f 1861 Askum
Syster f 1891 Haga
Hilda f 1917 Oscar Fredrik
Leila f 1943 Lundby