Tillbaka

Granneby i Hålta omkring 1920


 1. Lars Eriksson, 1852-1923.
 2. Ivert Pettersson, 1886-1978. Kusin till Axel, Emma och Olga.
 3. Axel Eliasson, 1881-1973.
 4. Osäkert! Troligen är det Petter Andersson 1846-1921. Far till Ivert. Men det kan också vara Elias Andersson 1848-1929, far till Axel med syskon.
  Är det någon som vet?
 5. Osäkert! Troligen är det Anna Katarina, 1840-1932, gift med Petter. Men det kan också vara Matilda Torbjörnsdotter, 1842-1917, gift med Elias.
  Någon som vet?
 6. Okänd kvinna.
 7. Emma Eliasson, 1878-1985.
 8. Olga Eliasson, 1889-1961, senare gift med Alfred Johansson i Vävra Jutegård.

Har du uppgifter om hur det förhåller sig med nr. 4 och 5, så är du väkommen att kontakta oss.