Tillbaka


Fem kamrater har ställt upp sig för fotografering vid en grind troligen på tidigt 1920-tal. Det ser ut som om någon av dem har kommit cyklande och lagt cykeln vid sidan om. Var bilden är tagen vet vi inte men ynglingen som står som nr två från vänster är Ingvar Johansson född 1903 i Dingelbo i Solberga.De andra är ännu okända men vi hoppas att någon som ser fotot kanske känner igen en anförvant och då hör av sig till någon i vår förening. Ingvar gifte sig 1939 med Anna Antonsson f. 1912 i Grinsvall, Romelanda. De fick flera barn och brukade Ingvars föräldragård i Dingelbo.

Bildbidrag: Astrid Svensson