Lite om vår föreningFöreningen Inlands Släktforskarförening bildades 1991 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning, främst då inom de församlingar som tillhör Kungälvs och Stenungsunds kommuner.
 
Här på vår webbplats kan Du under Aktuellt se vad som är på gång i vår verksamhet. Du kan också se avskrifter av kyrkoböcker, foton och andra dokument rörande Inland samt äldre medlemsblad "INLANDET".
Om vad som gäller för användning och spridning av vårt material kan du läsa under "Föreningen" »
 
Du kanske vill bli medlem i vår förening? Läs mer om oss här »


Uppdateringar

 

 

5/9

Aktuelltsidan uppdaterad

20/5

Ny Dödskiva.

20/5

Besök på DAG.

16/4

Länk till Medicinhistorisk databas.

15/4

Bilder från årsmötet.

6/3

Aktuelltsidan uppdaterad

12/2

Aktuelltsidan
ÅRSMÖTE


1/2

Äldre medlemsblad inlagda.

7/1

Länkar - Arkivvägledning för Kungälvs Kommun.Den nya dödskivan


Det pågår ett projekt till en ny dödskiva för åren 1860-1900. Det skulle vara till stor hjälp för föreningen om vi fick med hela vårt område.
Jag har påbörjat Romelanda och Monica har påbörjat kompl. av Solberga. Övriga socknar är kvar. Det är ett stort jobb men om vi är många och var och en tar en socken så bör vi kunna ro i land med det. Klicka på länken nedan och sedan på sök församling, när du valt församling klicka på adoptera och fyll i församling och vilka år du vill skriva.
Har du funderingar så hör av dig.
http://www.genealogi.se/namn-at-de-doda

Socknarna som vi vill ha hjälp med: Kungälv, Ytterby, Kareby, Torsby, Harestad, Hålta, Jörlanda, Lycke, Marstrand, Spekeröd, Ucklum, Ödsmål och Norum.

Anette TuoresBesök på Folk och språkminnesarkivet den 28 april.
Den 28 april besökte vi Dialekt- Ortnamn- och Folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), som ligger på Vallgatan 22 i Göteborg. Lina och Bengt visade oss runt och berättade om bakgrunden till arkivet. Bl.a. fick vi lyssna på visor från Hölen i Ytterby och i nästa nr. av "Inlandet" kommer vi att återge en vistext av Anders Eliasson.

I arkivet finns allt vad som rör traditioner, mat, dialekter, namn, seder och bruk mm. Insamling pågår hela tiden och nu inför Göteborgs 400 års jubileum 2021 pågår ett projekt om vardagsliv från 1945 tills idag. Från vårt område finns en del inspelningar av våra gamla, den äldsta var född 1864.


Årsmöte 2016

Årsmötet 2016 hölls den 7 april på Kvarnkullen.
Louise Lönnroth föreläste om Provinsialläkaren. Om man vill läsa ur provinsialläkarens rapporter så finns de avskrivna och sökbara på Linköpings universitet hemsida www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp Du kan söka på ort och i äldre tid tillhörde vårt område provinsialläkaren i Uddevalla och på senare tid Jörlanda.

Tack till alla för en trevlig kväll
Anette Tuores

Bilder från årsmötet kan du se i bildarkivet>

   

 


Webbmaster: Svante Carlsson